Belasting aangifte tips

Gepubliceerd op 12 maart 2020 om 11:00

In deze blog ga ik jullie tips geven voor belasting aangifte te doen. Elk jaar ga je aangifte doen. Je krijg ruim van te voren een brief of je aangifte moet doen. Ook al krijg je een brief dat het niet hoef. Doe het wel want vaak kan je er toch iets uit halen.

Doe je inkomstenbelasting aangifte over het jaar 2019 voor 1 mei 2020 in te dienen. Dat gaat volledig online. Doe op tijd aangifte. Te laat aangifte doen betekent namelijk een boete van minimaal 369,-. Hebt u nog geen DigiD zorg dan dat u die op tijd aanvraagt. Dit duurt enige dagen.

 

Belastingaangifte Tip 1:

Controleer de vooraf ingevulde gegevens van de belastingdienst goed!

De gegevens hoeven niet altijd te kloppen. Zo kan het zijn dat u een deel van de hypotheek niet voor de woning heeft gebruik. De belastingdienst ontvangt van de hypotheekverstrekker alleen het totale hypotheekbedrag en de betaalde rente. Bij uw belastingaangifte is alleen aftrekbaar het deel dat u nodig heeft voor de woning. In sommige gevallen dient dit dus handmatig aangepast te worden. Hou er trouwens rekening mee dat als u een eigen huis hebt dat bij de aangifte over 2020 u de WOZ-waarde met als peildatum 1 januari 2019 opgeeft.

 

Belastingaangifte Tip 2:

Slim samen aangifte doen

Doet u samen met uw fiscale partner aangifte? Maak slim gebruik van de mogelijkheid om de inkomsten te verdelen, het zogenaamde ‘verdeelscherm’. Dit is geïntegreerd in het aangifteprogramma van de Belastingdienst. Met de verdeelmogelijkheid aan het eind van de aangifte kunt u het programma automatisch laten berekenen hoe jullie zo min mogelijk belasting betalen.

 

Belastingaangifte Tip 3: 

Kijk ook eens naar andere aftrekposten dan hypotheekrente

De hypotheekrenteaftrek wordt door de fiscus voor u ingevuld. Maar soms zijn er ook andere aftrekposten die u kunt opvoeren. Deze hebben meestal wel een minimum bedrag voordat u de mogelijkheid heeft om deze af te trekken. Vooral ziektekosten, studiekosten en goede doelen kunnen mogelijkheden bieden. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor speciale voeding, extra beddengoed en kleding, diëten en acupunctuur. Maar ook tandartskosten vallen hieronder als deze niet door u apart verzekerd zijn. De verzekeringskosten mogen hier niet meegenomen worden.

 

Belastingaangifte Tip 4: 

Maak altijd kopieën van persoonlijke aftrekposten

De Belastingdienst controleert regelmatig 1 of meerdere van uw aftrekposten. Als de belastingdienst om een onderbouwing vraagt dan moet u deze tot uw beschikking hebben.

Belastingaangifte Tip 5: 

Goede doelen zijn aftrekbaar

Een andere vaak vergeten aftrekpost zijn de giften. Alleen als die aan een zogenoemd doel met een anbi-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) zijn geschonken. Bij giften geldt een drempel van 1% van uw inkomen. Kiezen voor een periodieke gift is trouwens fiscaal veel gunstiger dan losse schenkingen. Bij periodieke giften aan het goede doel is het hele bedrag namelijk aftrekbaar.

 

Belastingaangifte Tip 6: 

Vragen om middeling

Als uw inkomen sterk varieert per jaar dan kunt u middeling aanvragen. Uw inkomen wordt dan over 3 jaren gelijkelijk verdeeld. Zeker interessant voor ZZP'ers en bijvoorbeeld mensen die tijdelijk minder zijn gaan werken of eerder stoppen met werken. Indien er een belastingvoordeel is (drempel €545) dan krijgt u het verschil terug. Daar moet u wel wat voor doen! Deze middeling kunt u pas terug krijgen over de periode met een definitieve aanslag. Als u aan de voorwaarden voor middeling voldoet, krijgt u in de volgende situaties waarschijnlijk belasting terug:

- U hebt na uw afstuderen een vaste baan gekregen en u had naast uw studie een bijbaan.

- U hebt een ontslagvergoeding ('gouden handdruk') gekregen.

- U bent in de afgelopen jaren gestart of gestopt met werken.

- U werkt als freelancer of als ondernemer.

- U hebt onbetaald verlof opgenomen (bijvoorbeeld voor een sabbatical).

- U bent minder gaan werken.

 

Belastingaangifte Tip 7: 

In 15 minuten voordeel behalen voor aangifte 2021 en de jaren daarna!

Gebruik uw huidige aangifte om een compleet financieel plan te maken voor uw situatie tot en tijdens uw pensioen:

- Moet ik bijsparen voor mijn pensioen?

- Hoe kan ik te betalen belasting voor de komende jaren minimaliseren?

- Kan ik eerder met pensioen?

- Kan ik en/of mijn partner minder gaan werken?

- Heb ik het goed geregeld als ik (of mijn partner) kom te overlijden?

- Is het verstandig om af te lossen op mijn huis?

- Is het verstandig om een lijfrente te nemen?

- Geef ik meer uit dan het gemiddelde volgens Nibud?

Maak een mooi plan dit kan je alleen doen maar ook met iemand die er verstand van heeft. Het is altijd fijn om een goed overzicht te hebben. Heb je wat aan deze blog gehad laat het me dan weten.


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.