Zwanger en nu?

Gepubliceerd op 20 maart 2020 om 08:00

Ik ben zwanger en nu, ten eerste gefeliciteerd. Genieten van een klein wondertje in je buik. Maar ook moet je dingen regelen. Dat gaat helaas niet allemaal van zelf. Natuurlijk wel leuk om te doen. Teminste dat vondt ik. In deze blog geeft cblogt tips.

 

 

Tip 1) je zorgverzekering na kijken.

De basisverzekering vergoedt de kosten van verschillende zorg rond zwangerschap en bevalling. Bijvoorbeeld afspraken en controles bij de verloskundige, voorgeschreven echo’s en bloedonderzoek.

Eigen risico
Sommige kosten voor zorg rond zwangerschap en bevalling vallen onder uw eigen risico. Bijvoorbeeld bloedonderzoek en gynaecologische hulp. Andere kosten voor zorg rond zwangerschap en bevalling vallen niet onder uw eigen risico. Dit betekent dat u bijvoorbeeld voor verloskundige zorg en kraamzorg geen eigen risico betaalt.

Aanvullende verzekering
Sommige zorg rond zwangerschap en bevalling valt niet in de basisverzekering. Bijvoorbeeld een zwangerschapscursus, kraampakket of een vergoeding voor de eigen bijdrage kraamzorg. Voor die kosten kunt u een aanvullende verzekering afsluiten. Voor meer informatie over vergoedingen via uw aanvullende pakket neemt u contact op met uw zorgverzekeraar.

Verzekering aanpassen
Overstappen naar een andere zorgverzekering kan jaarlijks. U moet uw huidige zorgverzekering vóór 1 januari opzeggen en de nieuwe verzekering vóór 1 februari afsluiten. U bent dan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari verzekerd.

Tip 2 : vloskundige uitkiezen.

In Nederland begeleiden verloskundig zorgverleners zwangerschappen en bevallingen. Dit zijn, naast verloskundigen, ook gynaecologen.

Vergoeding verloskundige zorg
U kiest zelf de verloskundige van uw voorkeur. Verloskundige zorg zit in de basisverzekering. U krijgt deze zorg 100% vergoed. Maar alleen als u kiest voor een zorgaanbieder die een contract heeft met uw zorgverzekeraar. U betaalt geen eigen risico.

Begeleiding door gynaecoloog
Heeft u tijdens de zwangerschap of bij de bevalling specialistische zorg nodig? Dan krijgt u in het ziekenhuis begeleiding van een gynaecoloog (in opleiding) of een klinisch verloskundige.

Vergoeding gynaecologische zorg
Voor gynaecologische zorg rond zwangerschap en bevalling betaalt u uw eigen risico. Begeleidt de gynaecoloog u omdat de medische zorg noodzakelijk is? Dan betaalt u geen eigen risico. Kies wel het ziekenhuis of de gynaecoloog met een contract met uw zorgverzekeraar. Alleen dan krijgt u alle kosten vergoed.

Het is erg belangrijk dat je een goede klik heb. Want bevallen is niet zomaar iets maar je lig met je benen open!

Tip 3 kraampakket regelen

Een kraampakket bevat producten die u nodig heeft bij de bevalling en de eerste dagen daarna. Bijvoorbeeld een matrasbeschermer, kraamverband en een navelstrengklem. U kunt zelf alles kopen voor uw kraampakket. Of u vraagt een kraampakket aan bij uw zorgverzekeraar. Wanneer u dit doet verschilt per zorgverzekeraar. U doet dit het beste uiterlijk bij 30 weken zwangerschap. Dan heeft u de producten ruim voor de bevalling in huis.

Vergoeding kraampakket
Het kraampakket zit niet in de basisverzekering. Bekijk het vergoedingenoverzicht van uw eventuele aanvullende verzekering. Mogelijk betaalt u een eigen bijdrage voor het kraampakket. Als je in ziekenhuis bevalt (Medisch) hebben ze daar spullen. Toch vondt ik het fijn om zelf spullen in huis te hebben. Je weet nooit he wanneer de kleine er uit wil.

Tip 4 kraam zorg regelen.

U heeft recht op kraamzorg. De kraamverzorgende helpt u de eerste uren of dagen na de bevalling bij de verzorging van u en uw kinderen. Het maakt niet uit of u thuis, in een ziekenhuis of in een geboortecentrum bevalt.

Aantal uren kraamzorg
Het kraamzorgbureau bepaalt het aantal uur dat u nodig heeft. Hiervoor zijn richtlijnen. Het uitgangspunt is 49 uur kraamzorg, verdeeld over 8 dagen. Het minimum aantal uren kraamzorg waar u recht op heeft is 24 uur. Bij de start van de kraamzorg kijkt de kraamverzorgende samen met u naar de verdeling van de uren.

Extra uren voor tweeling of meerling
Bij een tweeling of meerling kunt u maximaal 2 uur per dag extra kraamzorg krijgen. Zijn er problemen? Bijvoorbeeld als de baby’s niet goed drinken? Mogelijk krijgt u dan nog 2 extra dagen kraamzorg.

Meer uren kraamzorg
U kunt meer uren kraamzorg krijgen. Bijvoorbeeld als de kraamverzorgende én de verloskundigen vinden dat u en uw kinderen meer uren nodig hebben. Of als u zelf behoefte heeft aan meer kraamzorg.

Minder uren kraamzorg
Minder uren kraamzorg kan ook. Bijvoorbeeld als u door een ziekenhuisopname een paar dagen in het ziekenhuis heeft gelegen.

Bevallingsassistentie
De kraamverzorgende assisteert ook de verloskundige of de huisarts bij de bevalling. Dit heet de bevallingsassistentie of partusassistentie. De bevallingsassistentie valt niet onder het aantal kraamzorguren dat u afspreekt.

Kraamzorg aanvragen
Hoe u dit doet en wanneer verschilt. Kraamzorg vraagt u in veel gevallen rechtstreeks bij een kraamzorgorganisatie aan. U krijgt dan een intakegesprek. Wilt u eerst meer informatie over kraamzorg? Dan neemt u contact op met uw zorgverzekeraar. U doet dit bij voorkeur al als u 13 weken zwanger bent.

Vergoeding kraamzorg
De basisverzekering vergoedt de kraamzorg en de bevallingsassistentie. Voor de kraamzorg betaalt u wel een eigen bijdrage. In de eigen bijdrage is een bedrag per uur en het aantal personen berekend. Een moeder met 2 kinderen telt als 3 personen.

Het is belangrijk dat je dit op tijd aanvraagt. Er zijn verschillende kraamzorg bureau 's zorg dat je er goed bij voelt.

Tip 5 bevalling voorbereiden

U kunt zich op verschillende manieren voorbereiden op de bevalling:

U kunt met vragen altijd terecht bij uw verloskundige, gynaecoloog of huisarts.
U kunt naar voorlichtingsbijeenkomsten gaan. Veel verloskundigenpraktijken, geboortecentra en ziekenhuizen organiseren bijeenkomsten voor zwangere vrouwen.
U kunt een zwangerschapscursus volgen. Hier leert u onder andere ademhalingstechnieken en manieren om de weeën op te vangen.
U kunt een geboorteplan maken. Dit helpt u om wensen en verwachtingen voor de bevalling op een rij te zetten. Het geboorteplan kunt u bespreken met uw partner, verloskundige, gynaecoloog of huisarts.

Beschrijf wat je wil geef dit door. Het is vooral belangrijk om te weten wat je wil. Wees voorbereid maar probeer er open in te gaan.

In deze blog heb ik belangrijk dingen beschreven maar natuurlijk zijn spullen ook belangrijk


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.